Bold Brand d.o.o. je privatna kompanija sa ograničenom odgovornošću koju je osnovao Nikola Čulić 10. decembra 2008. i registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije 15.12.2008. godine pod punim nazivom: Društvo za brendiranje i konsalting "Bold Brand" d.o.o. Beograd. Od 5.1.2009. godine Bold Brand d.o.o. je registrovan u Poreskoj upravi Republike Srbije i postaje obaveznik Poreza na dodatnu vrednost (PDV-a). Bold Brand d.o.o. je registrovan za spoljnotrgovinski promet kao i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Pun naziv preduzeća: Društvo za brendiranje i konsalting "Bold Brand" d.o.o. Beograd
Skraćeni naziv preduzeća: Bold Brand d.o.o.
Adresa

Vojvode Brane 19
11 120 Beograd
Srbija

PIB (poreski identifikacioni broj): 105895942(Potvrda o izvršenoj registraciji PIB-a)
Matični broj preduzeća: 20484616
Šifra delatnosti: 7022
D-U-N-S: 499443600
Broj dinarskog računa: 265-1060310000469-06
Broj deviznog računa (IBAN): RS35265100000011850153

 

Bold Brand d.o.o. ima otvoren dinarski i devizni račun u Raiffeisen banci.